Milieuraad

De adviesraad voor milieu is een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afvaardigden van verenigingen die geregeld bij elkaar komen om het milieubeleid en natuurbeleid te bespreken. De milieuraad kan het gemeentebestuur adviseren over het voorkomen, aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en -verontreiniging en over het behoud en de bescherming van de natuur.

Het advies kan zowel op vraag van het bestuur komen als op eigen initiatief. Als je dus zelf bemerkingen, ideeën of suggesties hebt bij het milieubeleid in Zelzate, dan kun je hiervoor altijd terecht bij de milieuraad.

Ook worden activiteiten georganiseerd waarbij de medewerking gevraagd wordt (zoals zwerfvuilactie, buitenspeeldag, nacht van de duisternis, bloembollenplantactie, …).

Voor meer informatie kan je terecht bij de duurzaamheidsambtenaar Els De Vilder via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be of op het nummer 09 353 42 70.

Samenstelling

 • Georges Herman (Polder van Moervaart en Zuidlede)
 • Lucien De Block (Polder van Moervaart en Zuidlede)
 • Rony Schatteman (ABVV)
 • Eddy Gadeyne (Vogelbescherming Vlaanderen)
 • Marina Espeels (Geneeskunde voor het Volk)
 • Karl Segers (Geneeskunde voor het Volk/PVDA)
 • Luc Meyvaert (De Krekel)
 • Oscar Wolfaert
 • Jonas Wielandt (Give It Back)
 • Mario Thysebaert (Vogelbescherming Vlaanderen)
 • Sandrina Hunninck
 • Luc Renier
 • Tania Buysse
 • Giovanni Boute
 • Marc De Smaele (Wildbeheerseenheid Moervaart Noord)
 • Wesley De Witte (Wildlife Taxi Team)
 • Yvan Van de Velde (Vlaams Agrarisch Centrum)
 • Eddy Carrette (PC Sint-Jan-Baptist)
 • Marc Vermeersch (PC Sint-Jan-Baptist)
 • Pascal Bonnetain (ACV Gent - Eeklo)
 • Rudy De Meester (propere pionier)
 • Luc Haleydt
 • Urbain Van Heyghen
 • Marie Wauters (Vlaams Agrarisch Centrum)
 • Sigrid De Ridder (Give It Back)
 • Marjolein Cornelis (De Krekel)
 • Tom Pede 
 • Guust Roegiers (GO! atheneum Zelzate / Middenschool)
 • Philippe Grambras (Natuurpunt Meetjeslandse Kreken)
 • Patricia Joosten (Vooruit)
 • Marleen Maenhout (VLD-SD)
 • Evy Van Doorselaere (Zelzate Positief)
 • Martin Acke (N-VA)
 • Steven De Vuyst (Schepen van milieu en klimaat)
 • Els De Vilder (duurzaamheidsambtenaar)
Verklaring over cookies