Milieuraad

De milieuraad geeft advies omtrent het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling op vraag van de gemeenteraad, het college of de schepen van milieu.

De raad kan ook op eigen initiatief advies geven over beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er milieu- en natuurbelangen in het geding zijn.

Daarnaast voert de milieuraad op eigen initiatief acties uit inzake milieuproblematiek.

Beatrice De Caluwe   De Natuurvrienden ( milieu- en natuurvereniging)
Carine De Wulf   Zwarte sluispolder (milieu- en natuurvereniging)
Hans Buysse   Zwarte sluispolder (milieu- en natuurvereniging)
Herman Georges   Polder van Moervaart en Zuidlede (milieu- en natuurvereniging)
Karl Segers   Geneeskunde voor het Volk (milieu- en natuurvereniging)
Koenraad De Clercq   De Natuurvrienden (milieu- en natuurvereniging)
Marcel Claeyssens   Polder van Moervaart en Zuidlede (milieu- en natuurvereniging)
Marina Espeels   Geneeskunde voor het Volk (milieu- en natuurvereniging)
Philippe Gambras   Natuurpunt Meetjeslandse Kreken (milieu- en natuurvereniging)
Willy Van Breusegem   compostmeester ( milieu- en natuurvereniging)
Marc De Smaele   Wildbeheerseenheid Moervaart Noord (Erkende wildbeheerseenheid)
Annick Cassier   PSBLO Meetjesland (onderwijsinstelling)
Luc Meyvaert   PSBLO Meetjesland - De Krekel (onderwijsinstelling)
Eddy Carrette   PC Sint-Jan-Baptist (sociale organisaties)
Marc Vermeersch   PC Sint-Jan-Baptist (sociale organsaties)
Pascal Bonnetain   ACV Gent - Eeklo (beroepsgroep)
Rony Schatteman   ABVV Oost-Vlaanderen (beroepsgroep)
Urbain Van Heyghen urbain.vanheyghen@skynet.be ACV Gent - Eeklo (beroepsgroep)
Luc Renier   geïnteresseerde burger
Tania Mussche   geïnteresseerde burger
Wilfried Vereecke   geïnteresseerde burger
Guy Verbuyst guy.verbuyst@zelzate.be College
Frank Bruggeman Frank.bruggeman@zelzate.be College
Martin Acke Martin.acke@zelzate.be College
Kristof Stevelinck Kristof.stevelinck@zelzate.be College
Maenhout Marleen marleen.maenhout@zelzate.be College
Kurt Van Weynsberghe Kurt.vanweynsberghe@zelzate.be College
Linda Vereecke linda.vereecke@zelzate.be College
Laureys Rik rik.laureys@zelzate.be College
De Vilder Els duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be Ambtenaar
Meuleman Brent brentmeuleman@telenet.be fractieleider sp.a gemeenteraad
Asman Geert geert.asman@gvhv.be fractieleider PVDA+ gemeenteraad
Verstraeten Luc lucverstraeten01@hotmail.be fractieleider VLD-SD gemeenteraad
De Jonghe Johan dejonghejohan@telenet.be fractieleider CD&V Vrij Zelzate nvt gemeenteraad

 

Verklaring over cookies