Milieuraad

De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afvaardigden van verenigingen die geregeld bij elkaar komen om het milieubeleid en natuurbeleid te bespreken. De milieuraad kan het gemeentebestuur adviseren over het voorkomen,
aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en -verontreiniging en over het behoud en de bescherming van de natuur.

Het advies kan zowel op vraag van het bestuur komen als op eigen initiatief. Als je dus zelf bemerkingen, ideeën of suggesties hebt bij het milieubeleid in Zelzate, dan kun je hiervoor altijd terecht bij de milieuraad.

Ook worden activiteiten georganiseerd waarbij de medewerking gevraagd wordt (zoals zwerfvuilactie, buitenspeeldag, nacht van de duisternis, bloembollenplantactie, …).

Met de start van de nieuwe legislatuur worden de adviesraad Milieu en Natuur opnieuw samengesteld. 

Momenteel worden de kandidaturen geëvalueerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de duurzaamheidsambtenaar Els De Vilder via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be of op het nummer 09 342 20 20.

Verklaring over cookies