Milieuraad

De adviesraad voor milieu is een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afvaardigden van verenigingen die geregeld bij elkaar komen om het milieubeleid en natuurbeleid te bespreken. De milieuraad kan het gemeentebestuur adviseren over het voorkomen,
aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en -verontreiniging en over het behoud en de bescherming van de natuur.

Het advies kan zowel op vraag van het bestuur komen als op eigen initiatief. Als je dus zelf bemerkingen, ideeën of suggesties hebt bij het milieubeleid in Zelzate, dan kun je hiervoor altijd terecht bij de milieuraad.

Ook worden activiteiten georganiseerd waarbij de medewerking gevraagd wordt (zoals zwerfvuilactie, buitenspeeldag, nacht van de duisternis, bloembollenplantactie, …).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de duurzaamheidsambtenaar Els De Vilder via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be of op het nummer 09 342 20 20.

Naam vereniging
Herman Georges Polder van Moervaart en Zuidlede
De Block Lucien Polder van Moervaart en Zuidlede
Rony Schatteman ABVV
Eddy Gadeyne Vogelbescherming Vlaanderen
Marina Espeels Geneeskunde voor het Volk
Karl Segers Geneeskunde voor het Volk en PVDA
Luc Meyvaert De Krekel
Oscar Wolfaert geïnteresseerde burger
Jonas Wielandt Give It Back
Mario Thysebaert Vogelbescherming Vlaanderen
Sandrina Hunninck  geïnteresseerde burger
Luc Renier geïnteresseerde burger
Tania Buysse  geïnteresseerde burger
Giovanni Boute geïnteresseerde burger
Marc De Smaele Wildbeheerseenheid Moervaart Noord
Wesley De Witte Wildlife Taxi Team
Yvan Van de Velde Vlaams Agrarisch Centrum
Eddy Carrette PC Sint-Jan-Baptist
Marc Vermeersch PC Sint-Jan-Baptist
Pascal Bonnetain ACV Gent - Eeklo
Rudy De Meester propere pionier 
Luc Haleydt geïnteresseerde burger
Urbain Van Heyghen geïnteresseerde burger
Marie Wauters Vlaams Agrarisch Centrum
Sigrid De Ridder Give It Back
Marjolein Cornelis De Krekel
Tom Pede  geïnteresseerde burger
Guust Roegiers GO! atheneum Zelzate / Middenschool
Philippe Grambras Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Patricia Joosten SP.A
Marleen Maenhout VLD-SD
Evy Van Doorselaere Zelzate Positief
Martin Acke N-VA
Steven De Vuyst Schepen van milieu- en klimaat
Els De Vilder duurzaamheidsambtenaar
   
Verklaring over cookies