Samenstelling gemeenteraad

De Zelzaatse gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden waaronder de burgemeester, de schepenen en de OCMW-voorzitter. De (wnd.) algemeen directeur staat de gemeenteraad bij en fungeert er als verslaggever.

De huidige gemeenteraad bestaat uit raadsleden van volgende partijen:

Vooruit: 7 raadsleden

PVDA+: 6 raadsleden

VLD-SD: 4 raadsleden

Zelzate Positief: 1 raadslid

N-VA: 1 raadslid

VLAAMS BELANG: 1 raadslid

ONAFHANKELIJK: 3 raadsleden

Verklaring over cookies