Sportraad

De gemeentelijke sportraad van Zelzate vertegenwoordigt de Zelzaatse sportverenigingen en sporters. De raad komt driemaandelijks samen en adviseert het gemeentebestuur over alles wat met sport te maken heeft.

Samenstelling

Voorzitter: Marnix Schaght
Secretaris: Caroline Van Laere
Penningmeester: Agnes De Quick
Bestuursleden: Willy Van Den Hoecke en Fernand Claeys
Deskundigen: Jeannine Verstraeten, Paulette De Huyvetter,

Waarnemende leden: Luc Van Waesberghe en Robbie Wyngaerd

Als vereniging geniet je van een aantal voordelen wanneer je bij de sportraad bent aangesloten:

  • Goedkoper tarief sporthal (en zorg- sport- en recreatiecentrum Zelzate Zuid)
  • Subsidies

Heb je interesse om lid te worden van de sportraad en op die manier inspraak te hebben in het gemeentelijk sportbeleid?

Contacteer dan de sportdienst.

09/345.74.22

Documentatie Rapportering BLOSO inzake Sportraad:

advies van sportraad inzake meerjarenplanning 2014 - 2019

erkenningsbesluit sportraad

Statuten en huishoudelijk reglement:

klik HIER voor de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de sportraad 

Oproep Algemene Vergadering Sportraad!

Wil u als sportvereniging alsnog een invloed hebben op het sportbeleid van de gemeente?

Bent u een fanatiek sporter of een sportdeskundige die zich wil engageren voor het sportleven in Zelzate?

Stel u dan kandidaat als lid van de sportraad door een mail te sturen naar de sportfunctionaris van de sportdienst (sportdienst@zelzate.be). 

Vervolgens zal de sportraad uw kandidatuur bespreken en, indien positief, tenslotte goedkeuren.

 

Kandidaatstelling Raad Van Bestuur Sportraad:

Indien u zich kandidaat wil stellen of uw club een persoon wil afvaardigen voor een mandaat in de Raad Van Bestuur, neemt u best contact met de sportfunctionaris ( 09/345 74 22, of sportdienst@zelzate.be)

Verklaring over cookies