Sportraad

De gemeentelijke sportraad van Zelzate vertegenwoordigt de Zelzaatse sportverenigingen en sporters. De raad komt driemaandelijks samen en adviseert het gemeentebestuur over alles wat met sport te maken heeft.

Samenstelling

Voorzitter: Marnix Schaght
Secretaris: Caroline Van Laere
Penningmeester: Agnes De Quick
Bestuursleden: Willy Van Den Hoecke en Hubert Verbilt
Deskundigen: Jeannine Verstraeten, Paulette De Huyvetter,

Waarnemende leden: Luc Van Waesberghe en Els De Smet

Als vereniging geniet je van een aantal voordelen wanneer je bij de sportraad bent aangesloten:

  • Goedkoper tarief sporthal (en zorg- sport- en recreatiecentrum Zelzate Zuid)
  • Subsidies

Heb je interesse om lid te worden van de sportraad en op die manier inspraak te hebben in het gemeentelijk sportbeleid?
Contacteer dan de sportdienst op 09 345 74 22 en sportdienst@zelzate.be

Oproep algemene vergadering Sportraad

Wil je als sportvereniging alsnog een invloed hebben op het sportbeleid van de gemeente?
Ben je een fanatiek sporter of een sportdeskundige die zich wil engageren voor het sportleven in Zelzate?
Stel  je dan kandidaat als lid van de sportraad door een mail te sturen naar de sportfunctionaris van de sportdienst (sportdienst@zelzate.be).
Vervolgens zal de sportraad je kandidatuur bespreken en, indien positief, goedkeuren.

Kandidaatstelling raad van bestuur Sportraad

Als je je kandidaat wil stellen of je club een persoon wil afvaardigen voor een mandaat in de raad van bestuur, neem je best contact op met de sportfunctionaris ( 09 345 74 22 of sportdienst@zelzate.be).

Verklaring over cookies