Toelating voor het aanleggen van een geveltuin

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van jouw woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wilt aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan heb je een toelating nodig.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De verharding mag enkel uitgebroken worden over een breedte van maximaal 0,30 meter (1 betontegel). Meerdere tegels naast elkaar opbreken mag, maar er moet 0,30 meter afstand gehouden worden van het aanpalende eigendom.

  • Het voetpad moet minstens 1,50 meter breed zijn, zodat na aanleg de vrije doorgang voor voetgangers minstens 1,20 m bedraagt.

  • De uitgebroken betegeling kan gebruikt worden als afboording van het tuintje. De bewoners moeten de uitgebroken tegels te bewaren.

  • De beplanting van de geveltuin moet aangepast zijn aan de omstandigheden. Giftige, stekelige of doornige planten zijn verboden. Breed uitgroeiende planten worden best vermeden.

  • Er moet minstens één doorlevende plant gebruikt worden, de overige mogen seizoenplanten zijn. De planten worden altijd in volle grond geplaatst.

  • Straatnaamborden of pictogrammen moeten leesbaar blijven na de plaatsing van de geveltuin.

Procedure

Voor jou aan de slag kan, moet je een toelating aanvragen. Dit kan via dit aanvraagformulier. Je bezorgt dit, samen met de bewijsstukken aan de technische dienst via technischedienst@zelzate.be.

Links

Wat meebrengen?

  • Als je huurder bent van het pand, dan moet je schriftelijke toestemming krijgen van de eigenaar.

  • Je bezorgt een schets en de afmetingen van de geveltuin, samen met een foto van de gevel.

  • Je stuurt ook een lijst van planten mee die zouden gebruikt worden.

Bedrag

De aanvraag voor een geveltuin is gratis.

Verklaring over cookies