Inname openbaar domein

Wanneer je buiten je eigendom iets op het openbaar domein plaatst zoals een verhuiswagen, stelling, container,... waardoor je het voetpad, het fietspad, de rijbaan, de parkeerstrook of de berm inneemt, dan heb je toestemming nodig van het lokaal bestuur.

De aanvraag moet minstens 14 dagen op voorhand worden ingediend.

Procedure

Je vraagt de inname aan via het online aanvraagformulier in EagleBe. Je doet dit minimum 14 dagen op voorhand.

Ook parkeerverbodsborden kunnen via het platform worden aangevraagd en opgehaald op de technische dienst na afspraak.

Links

Bedrag

  • Administratieve kost: 10 euro per vergunning.

  • Voor de inname zelf: de eerste twee dagen zijn gratis, vanaf dag drie betaal je 0,50 euro per vierkante meter met een minimum van 10 euro per dag.

Verklaring over cookies