Dienst stedenbouw - ruimtelijke ordening 

Stedenbouwkundige ambtenaar / milieuambtenaar : Anne Bunneghem
Administratieve medewerkers: Nancy Deklerck en Evy Van Kerckvoorde

 

Voorafgaandelijke AFSPRAAK voor specifiek stedenbouwkundig advies verplicht!

Voor specifieke stedenbouwkundige vragen zoals het aftoetsen of een verkaveling of bouwproject al dan niet voor vergunning vatbaar is, dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken. Op deze manier zullen wij u beter kunnen helpen en streven wij naar een meer efficiënte en accurate dienstverlening.  Een afspraak maken kan best telefonisch gebeuren op het nummer 09 353 42 70.

 

Je kan bij de dienst aangaande stedenbouw en ruimtelijke ordening onder meer terecht voor:

 • informatie in verband met bouw-en verbouwingsmogelijkheden op uw perceel
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • aanvraag (wijziging van) verkavelingsvergunning
 • aanvraag stedenbouwkundig attest
 • aanvraag planologisch attest
 • het melden van bouwovertredingen
 • inlichtingen over ruimtelijke planning
 • gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)
 • bijzondere plannen van aanleg (BPA)
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
 • stedenbouwkundige verordeningen 
 • informatie over gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
Verklaring over cookies