Gemeentelijke culturele raad

Soort vereniging: Socio-cultureel

Contactpersoon: Eric Raveel

De cultuurraad is een adviesorgaan dat advies geeft over (socio)culturele aangelegenheden in de gemeente, cultuurparticipatie, cultuurcreatie en cultuurspreiding stimuleert bij de brede bevolking en de belangen van de (socio-)culturele verenigingen behartigt. Daarnaast werkt de culturele raad in samenwerking met de dienst cultuur en de bibliotheek schoolvoorstellingen uit. Occasioneel een concert in het kader van Het Festival in de provincie.

Verklaring over cookies