Home
Nieuws
Voorwoord
Bestuur
Secretariaat
Gemeentediensten - algemeen
Cultuur
Senioren
Jeugd
Sport
Milieu
Stedenbouw, ruimtelijke ordening
vergunningen
verkeersongeval
Recyclagepark
algemeen
Adviesraden en commissies
OCMW
Onderwijs
Markten
Kermissen
Religie
Interactief
Gemeentelijke reglementen
Varia
Vacatures
Zoeken
Links
  politie  
  brandweer  
  noodnummer  
 
 

Ben jij iemand met een brede waaier van mogelijkheden ? Schrik jij niet terug om er voor te gaan ? Help jij graag andere mensen ? Wil jij instaan voor de veiligheid van je gemeente of buurgemeente ? Wil jij steeds nieuwe technieken bijleren ?  Dan ben jij wellicht diegene die we zoeken.


Een team van ervaren begeleiders bezorgen je tijdens de oefeningen om de veertien dagen op zaterdagvoormiddag van 9u to 11u. De veiligheidsdienst zoals de brandweer en ziekenwagendienst staan steeds voor nieuwe uitdagingen en technische ontwikkelingen. Naast individuele vaardigheden zijn samenwerken in groep, elkaar respecteren ,vertrouwen geven en krijgen en eerlijkheid belangrijke vaardigheden om de brandweertaak optimaal te kunnen uitvoeren.


Aanwervingsvoorwaarden:
- inschrijven kan vanaf men 10 jaar is tot 14 jaar
- op de leeftijd van 18 jaar kan je overstappen naar het volwassen korps
- binnen een straal van 5 km wonen
- een grote interesse tonen voor alles wat met de brandweer te maken heeft
- de toestemming nodig van je ouders of voogd
- medisch geschikt zijn
- meehelpen het groepsgevoel te bevorderen


Aanmeldingsmogelijkheden:
Schriftelijk: Olt. Engels Jörge, Jeugdbrandweer Zelzate, B. J. Chalmetlaan 56, 9060 Zelzate
Mail:
engelsjorge@hotmail.com
We willen vooral van je horen waarom je bij de groep van de jeugdbrandweer wil komen.

Instapdata:
1 januari
1 september

Wanneer maak je deel uit van de groep:
- Afhankelijk van de beschikbare plaatsen.
- Je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden.
- Je aanvraag is ingediend voor de instapdata.
- Je krijgt steeds een brief met vermelding van aanwerving of weigering en eerste afspraak activiteit.

Lid zijn van de jeugdbrandweer heeft zijn verplichtingen:
- Je komt steeds naar de oefeningen.
- Afwezigheden kunnen enkel wegens familiale omstandigheden of wegens ziekte.
- Elk jaar maak je een jeugdbrandweerexamen dat je kans geeft om een gradatiestreep te krijgen.
- We volgen een intern reglement.

Wat bieden wij je aan ?
- Een nuttige opleiding in preventieve maatregelen voor het verhinderen van brand, ongeval en gelijk welk ander onheil.
- Een opleiding in bestrijding van brand, ontzetting van slachtoffers uit een voertuig, …
- Een leuk en tof groepsgevoel.
- Een wipplank naar de grote brandweer en ambulancedienst.
- Een jaarlijks zomerkamp.
- Een tweedaagse inleefactiviteit met interventies met alles erop en eraan.
- Deelname aan wedstrijden met andere jeugdbrandweerkorpsen.
- Bezoeken van brandweerkorpsen .
- Barbarafeest.
- Kaas- en wijnavond voor ouders, familie en vrienden.
- Deelname aan vieringen en feestdagen.
- Bovendien ben je tijdens alle activiteiten van de jeugdbrandweer verzekerd voor eventueel lichamelijke letsels.
- …

Kostprijs:
- De gemeente Zelzate en de vriendenkring van de brandweer steunen dit initiatief.
- Uniform en werkkledij worden in bruikleen gegeven.
- Brandweershirt dient zelf aangekocht te worden.
- Beschadigingen dienen vergoed te worden.
- Voor extra activiteiten wordt er steeds een kleine bijdrage gevraagd.
- Het zomerkamp wordt aan een democratische prijs aangeboden.

Verdere inlichtingen !
www.jeugdbrandweerzelzate.be
engelsjorge@hotmail.com
GSM 0479294076

(c) Gemeente Zelzate - developed by AD Consultancy