Lokale politie : via onderstaande link

 

http://www.lokalepolitie.be/5416

 

Nieuwe openingsuren politiekantoor Zelzate

Het politiekantoor is op maandag en woensdag  open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Op dinsdag van 13 tot 19 uur. Op donderdag en vrijdag van 8 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Op zon- en feestdagen is het politiekantoor gesloten.

Wijkcoach van het wijkteam in Zelzate ( vanaf 1/11/2018) : hoofdinspecteur Peggy Dequinnemaere

Het functionele mailadres van het wijkteam is : pz.regiopuyenbroeck.wijk.zelzate@police.belgium.eu

 

POLITIEREGLEMENTEN  gemeente Zelzate:

ALFABETISCHE  VOLGORDE  : 

aanmeldingsformulier fuiven

aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer

ambulante activiteiten

circusreglement

begraafplaats, graven, en columbarium

gemeentelijke administratieve sancties

   bijlage 1 : publiek toegankelijke inrichtingen < 100 m²  en max 100 personen

   bijlage 2 : andere publiek toegankelijke inrichtingen 

hoogtebeperking op de N474

houden van dieren

kermisactiviteiten

markt (wekelijkse maandagmarkt)

nachtwinkels

onderzoek reële verblijfplaats

openbare rust en veiligheid 

openbare weg : private ingebruikname  

organisatie van rommelmarkten

organiseren van evenementen

overwelven van baangrachten

park van Zelzate

recyclagepark

sleutelkluis

sluitingsuur 

snelheidsbeperking 50 km/u op R4 binnen de bebouwde kom

stoken met allesbranders

verbod + 3,5 ton in Peperstraat, Kerkstraat en Sint Stevenstraat

verhuur van kamerwoningen

visvijver 

 

 

VOLGENDE  ZAKEN KUNNEN VAN NUT ZIJN VOOR VERKEERSSLACHTOFFERS OF VOOR DE FAMILIE OF PARTNERS ERVAN : 

1. LOKALE POLITIE

Adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer door gespecialiseerde medewerkers.

            zie : http://www.lokalepolitie.be/5416/diensten/slachtofferbejegening.html

2. CAW OOST-VLAANDEREN

Het CAW biedt hulp en begeleidt je bij al je welzijnsvragen, ook bij een verkeersongeval.

            zie :http://www.cawoostvlaanderen.be/home

3. OUDERS VAN VERONGELUKTE KINDEREN

OVK VZW is een lotgenotenorganisatie van ouders voor ouders en families.

            zie : http://www.ovk.be/

4. ROND PUNT

Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen.

Na een verkeersongeval:

            https://rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/

Gids “Als het verkeer je raakt”, gratis te bestellen op:

            https://rondpunt.be/bestellen/301/

Op school werken rond de gevolgen van een verkeersongeval:

            https://rondpunt.be/vorming-producten/producten/zebra-kit/

6. MISSING YOU

Missing You is een Nederlandstalig initiatief voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders die een familielid hebben verloren en hierover geregeld willen praten met lotgenoten.

             zie :http://www.missingyou.be/

7. vzw OVER HOOP

Over Hoop VZW brengt families van jonge verkeersslachtoffers samen.

            zie : http://www.over-hoop.be/

8. ELYSWAY

Elysway is een Nederlandstalig sociaal platform voor nabestaanden die samen met hun naasten het verlies van een dierbare willen voorbereiden, bespreekbaar maken, verwerken en positief herinneren.

            zie : http://www.elysway.com/

 

 

Verklaring over cookies