Lokale politie: via onderstaande link

http://www.lokalepolitie.be/5416

Nieuwe openingsuren politiekantoor Zelzate

Het politiekantoor is op maandag en woensdag  open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Op dinsdag van 13 tot 19 uur. Op donderdag en vrijdag van 8 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Op zon- en feestdagen is het politiekantoor gesloten.

Wijkcoach van het wijkteam in Zelzate ( vanaf 1/11/2018) : hoofdinspecteur Peggy Dequinnemaere

Het functionele mailadres van het wijkteam is : pz.regiopuyenbroeck.wijk.zelzate@police.belgium.eu

Nieuw: op afspraak naar PZ Regio Puyenbroeck

Vanaf 1 juli werkt onze politiezone op afspraak voor aangiften en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen. 

Een afspraak maken biedt heel wat voordelen:

  • snellere en betere hulp
  • kortere wachttijd
  • meer privacy
  • Je weet op voorhand welke documenten je moet meebrengen

Je zal vanaf 1 juli telefonisch of online een afspraak kunnen maken. U kan zich ook persoonlijk aanbieden aan het onthaal.

Voor dringende meldingen en politietussenkomst bel je uiteraard nog steeds naar 101.

POLITIEREGLEMENTEN gemeente Zelzate:

ALFABETISCHE  VOLGORDE  : 

aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer (gecoördineerde versie) 

ambulante activiteiten

circusreglement

begraafplaats, graven, en columbarium

evenementenformulier

gemeentelijke administratieve sancties

   bijlage 1 : publiek toegankelijke inrichtingen < 100 m²  en max 100 personen

   bijlage 2 : andere publiek toegankelijke inrichtingen 

hondenlosloopweiden

hoogtebeperking op de N474

houden van dieren

kermisactiviteiten

markt (wekelijkse maandagmarkt)

nachtwinkels

onderzoek reële verblijfplaats

openbare rust en veiligheid 

openbare weg : private ingebruikname  

organisatie van rommelmarkten

organiseren van evenementen (politieverordening)

overwelven van baangrachten

park van Zelzate

recyclagepark

sleutelkluis

sluitingsuur 

snelheidsbeperking 50 km/u op R4 binnen de bebouwde kom

stoken met allesbranders

verbod + 3,5 ton in Peperstraat, Kerkstraat en Sint Stevenstraat

verhuur van kamerwoningen ( politieverordening)

hengelen op de gemeentelijke visvijver 

VOLGENDE  ZAKEN KUNNEN VAN NUT ZIJN VOOR VERKEERSSLACHTOFFERS OF VOOR DE FAMILIE OF PARTNERS ERVAN : 

1. LOKALE POLITIE

Adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer door gespecialiseerde medewerkers.

            zie : http://www.lokalepolitie.be/5416/diensten/slachtofferbejegening.html

2. CAW OOST-VLAANDEREN

Het CAW biedt hulp en begeleidt je bij al je welzijnsvragen, ook bij een verkeersongeval.

            zie :http://www.cawoostvlaanderen.be/home

3. OUDERS VAN VERONGELUKTE KINDEREN

OVK VZW is een lotgenotenorganisatie van ouders voor ouders en families.

            zie : http://www.ovk.be/

4. ROND PUNT

Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen.

Na een verkeersongeval:

            https://rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/

Gids “Als het verkeer je raakt”, gratis te bestellen op:

            https://rondpunt.be/bestellen/301/

Op school werken rond de gevolgen van een verkeersongeval:

            https://rondpunt.be/vorming-producten/producten/zebra-kit/

6. MISSING YOU

Missing You is een Nederlandstalig initiatief voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders die een familielid hebben verloren en hierover geregeld willen praten met lotgenoten.

             zie :http://www.missingyou.be/

7. vzw OVER HOOP

Over Hoop VZW brengt families van jonge verkeersslachtoffers samen.

            zie : http://www.over-hoop.be/

8. ELYSWAY

Elysway is een Nederlandstalig sociaal platform voor nabestaanden die samen met hun naasten het verlies van een dierbare willen voorbereiden, bespreekbaar maken, verwerken en positief herinneren.

            zie : http://www.elysway.com/

 

 

Verklaring over cookies