Beknopte lijsten

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:
1° de gemeenteraad;
2° de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester.

De lijsten bevatten een beknopte omschrijving van de aangelegenheden die geregeld zijn in de besluiten. 

Je kan inzage krijgen in de besluiten die op onderstaande lijsten zijn vermeld. Dit is mogelijk na afspraak via het secretariaat van de wnd. algemeen directeur.

Adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate
Tel.: 09 353 42 40
E-mail: secretariaat@zelzate.be

Er wordt geen informatie verspreid die valt onder de uitzonderingen, vermeld in titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Er wordt geen inzage verleend in dossiers met persoonlijke informatie of andere informatie waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving openbaarheid van bestuur.

Je hebt bovendien de mogelijkheid om, binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid tegen één of meerdere beslissing(en). Voor meer info over deze optie, verwijzen we je graag naar de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Lijsten 2021

GR 28 juni 2021

GR 14 juni 2021 (bij hoogdringendheid samengeroepen)

GR 31 mei 2021

GR 26 april 2021

GR 29 maart 2021

GR 22 februari 2021 

GR 25 januari 2021

Lijsten 2020

GR 14 december 2020 (gepubliceerd op 23 december 2020)

GR 30 november 2020 (gepubliceerd op 10 december 2020)

GR 26 oktober 2020 (gepubliceerd op 5 november 2020)

GR 28 september 2020 (gepubliceerd op 8 oktober 2020)

GR 29 juni 2020 (gepubliceerd op 27 juli 2020)

GR 25 mei 2020 (gepubliceerd op 27 juli 2020)

GR 27 april 2020 (gepubliceerd op 27 juli 2020)

GR 02 maart 2020 (gepubliceerd op 12 maart 2020)

GR 27 januari 2020 (gepubliceerd op 06 februari 2020)

Lijsten 2019

GR 30 december 2019 (gepubliceerd op 03 januari 2020)

GR 25 november 2019 (gepubliceerd op 06 december 2019)

GR 21 oktober 2019 (gepubliceerd op 05 november 2019) 

GR 23 september 2019 (gepubliceerd op 27 september 2019)

GR 24 juni 2019 (gepubliceerd op 4 juli 2019)

GR 27 mei 2019 (gepubliceerd op 29 mei 2019)

GR 29 april 2019 (gepubliceerd op 9 mei 2019)

GR 25 maart 2019 (gepubliceerd op 2 april 2019)

GR 25 februari 2019 (gepubliceerd op 7 maart 2019)

GR 25 januari 2019  (gepubliceerd op 31 januari 2019)

installatievergadering GR 17 januari 2019  (gepubliceerd op 25 januari 2019)

Lijsten 2018

GR 17 december 2018

GR 29 oktober 2018

GR 24 september 2018

GR 25 juni 2018

GR 28 mei 2018

GR 30 april 2018

GR 22 maart 2018

GR 19 februari 2018

GR 18 januari 2018 

 

Verklaring over cookies