Notulen en zittingsverslagen gemeenteraad

Algemene info

De algemeen directeur woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en het bewaren van de notulen en het zittingsverslag ervan. 

De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden.

De gemeenteraad heeft op grond van de artikelen 277 en 278 van het Decreet Lokaal Bestuur beslist om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. Zie de link onderaan de pagina om deze te beluisteren. 

Notulen

2020

notulen van de gemeenteraad van 27 januari 2020 (goedgekeurd in zitting van 2 maart 2020, gepubliceerd op 4 maart 2020)

notulen van de gemeenteraad van 2 maart 2020 (goedgekeurd in zitting van 27 april 2020, gepubliceerd op 25 juni 2020)

notulen van de gemeenteraad van 27 april 2020 (goedgekeurd in zitting van 25 mei 2020, gepubliceerd op 25 juni 2020) 

notulen van de gemeenteraad van 25 mei 2020 (goedgekeurd in zitting van 29 juni 2020, gepubliceerd op 2 juli 2020)

2019

notulen van de gemeenteraad van 17 januari  2019

notulen van de gemeenteraad van 25 januari 2019

notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2019 

notulen van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (goedgekeurd in ziting van 29 april 2019, gepubliceerd op 2 mei 2019)

notulen van de gemeenteraad van 29 april 2019 (goedgekeurd in zitting van 27 mei 2019, gepubliceerd op 25 juni 2019)

notulen van de gemeenteraad van 27 mei (goedgekeurd in zitting van 24 juni 2019, gepubliceerd op 25 juni 2019)

notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2019 (goedgekeurd in zitting van 23 september 2019, gepubliceerd op 26 september 2019)

notulen van de gemeenteraad van 23 september 2019 (goedgekeurd in zitting van 21 oktober 2019, gepubliceerd op 14 november 2019) 

notulen van de gemeenteraad van 21 oktober 2019 (goedgekeurd in zitting van 25 november 2019, gepubliceerd op 11 december 2019)

notulen van de gemeenteraad van 25 november 2019 (goedgekeurd in zitting van 30 december 2019, gepubliceerd op 20 januari 2019) 

notulen van de gemeenteraad van 30 december 2019 (goedgekeurd in zitting van 17 januari 2019, aangepast in zitting van 2 maart 2020, gepubliceerd op 4 maart 2020) 

2018

notulen van de gemeenteraad van 18 januari 2018

notulen van de gemeenteraad van 19 februari 2018

notulen van de gemeenteraad van 22 maart 2018

notulen van de gemeenteraad van 30 april 2018

notulen van de gemeenteraad van 28 mei 2018

notulen van de gemeenteraad van 25 juni 2018

notulen van de gemeenteraad van 24 september 2018

notulen van de gemeenteraad van 29 oktober 2018

notulen van de gemeenteraad van 17 december 2018

Zittingsverslagen

Het huishoudelijk reglement van de gemeente - en OCMW-raad dd. 25 maart 2019 stelt dat de zittingsverslagen van de openbare vergaderingen van de raad onder de vorm van een audio opname op de gemeentelijke website worden gepubliceerd (artikel 32 § 2).

 

 

Verklaring over cookies