Notulen en zittingsverslagen gemeenteraad

Algemene info

De algemeen directeur woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en het bewaren van de notulen en het zittingsverslag ervan.

De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden.

De gemeenteraad heeft op grond van de artikelen 277 en 278 van het Decreet Lokaal Bestuur beslist om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. Om deze te beluisteren, kan u naar de pagina van de livestream doorklikken.

Notulen

2021

De notulen van de zittingen na 27 september 2021 zijn te raadplegen op https://lblod.zelzate.be/LBLODWeb

2021 06 28

2021 06 14

2021 05 31

2021 04 26

2021 03 29

2021 02 22 

2021 01 25

 

 

Zittingsverslagen

Het huishoudelijk reglement van de gemeente - en OCMW-raad stelt dat de zittingsverslagen van de openbare vergaderingen van de raad onder de vorm van een audio opname op de gemeentelijke website worden gepubliceerd (artikel 32 § 2). Klik hier om de audiofragmenten te beluisteren.

Verklaring over cookies