Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen, (afgekort als ‘het college’) behandelt de dagelijkse zaken van de gemeente en zorgt voor de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. De beslissingen die het college van burgemeester en schepenen neemt, moeten altijd passen binnen de algemene krijtlijnen die de gemeenteraad heeft uitgezet.

Het college van burgemeester en schepenen heeft ook een vrij uitgebreid pakket bevoegdheden. Deze zijn voor een groot deel in de wetgeving vastgelegd (decreet lokaal bestuur).

Werking college

Naast de burgemeester zijn er in Zelzate vier schepenen, waarvan één ook de voorzitter is van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Het college komt wekelijks samen.  De samenkomsten zijn niet voor het publiek toegankelijk. Alle beslissingen worden collegiaal genomen. Dit betekent dat het college elke beslissing als groep neemt, zonder daarbij de individuele mening van een of andere schepen kenbaar te maken. De burgemeester en de schepenen hebben elk een pakket bevoegdheden waar ze zich in specialiseren.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van het college (en vast bureau) kan je hier raadplegen.

Taken college

De belangrijkste taak van het college is het voorbereiden van de gemeenteraad en het uitvoeren van gemeenteraadsbeslissingen. Daarnaast heeft het college specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het gemeentelijk budget.

Besluiten college

De besluitenlijst van het college kan je hier raadplegen.

Voorstelling collegeleden

Brent Meuleman, burgemeester (Vooruit)

Tel : 09 353 42 30 (secretariaat)

brent.meuleman@zelzate.be

Bevoegd voor: Burgerlijke stand, veiligheid, brandweer, personeelsbeleid, algemene zaken, communicatie, haven, intergemeentelijke samenwerking en wijkwerking.

Isabel Dellaert, eerste schepen (Vooruit)

isabel.dellaert@zelzate.be

Bevoegd voor: Onderwijs, seniorenbeleid, dierenwelzijn, lokale economie, kermissen, landbouw, cultuur en bibliotheek.

Luc Van Waesberghe, tweede schepen (Vooruit)

luc.vanwaesberghe@zelzate.be

Bevoegd voor: Sport, ruimtelijke ordening, verkeer, mobiliteit, jachthaven, plechtigheden en  toerisme.

Steven De Vuyst, derde schepen (PVDA)

steven.devuyst@zelzate.be

Bevoegd voor: Jeugd, wonen, milieu, klimaat, feestelijkheden, uitleendienst, ontwikkelingssamenwerking en diversiteit.

Dirk Goemaere, vierde schepen (PVDA)

dirk.goemaere.rl@zelzate.be

Bevoegd voor: Sociale zaken, welzijn, financiën en begroting, openbare werken en technische dienst.

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

Verklaring over cookies