Stedenbouwkundige voorschriften

Voorschriften

Visienota Grote Markt

Richtlijnenkader kwalitatief bouwen en wonen

Gemeentelijke plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

BPA nr. 5 - Debbautshoek

Download hier de voorschriften.


        (klik op de afbeelding voor detail)

BPA nr. 6 - Molenstukken - ontwerp - 1ste wijziging

Download hier de voorschriften.


        (klik op de afbeelding voor detail)

RUP Parking CC De Brug school en omgeving

Download hier de voorschriften.


        (klik op de afbeelding voor detail)

RUP Wittouck

Download hier de voorschriftennota.

Download hier de voorschriften.


        (klik op de afbeelding voor detail)

RUP Zonevreemd landbouwbedrijf Denderdreve

Download hier de voorschriften.

Download hier het bestemmingsplan.

RUP Rijkswachtlaan

Download hier de voorschriften.

Download hier het bestemmingsplan.

RUP Sport en recreatie

Download hier de voorschriften.

Download hier het bestemmingsplan van de scouts.

Download hier het bestemmingsplan van de schutterstoren.

RUP Eurohal

Download het grafisch plan

Download de stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN

Stedenbouwkundige verordening inzake het voorzien van parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij meergezinswoningen

Bij het oprichten van een nieuwe meergezinswoning of het verbouwen van een wooneenheid naar een meergezinswoning dienen maatregelen genomen te worden om de parkeerdruk op het openbaar domein niet te verhogen en om de bewoners te garanderen dat hun fietsen kunnen geborgen worden op eigen terrein. Wanneer een bouwheer niet aan de verordening voldoet zal het bestuur beslissen of dit al dan niet kan gecompenseerd worden door het betalen van een belasting.

Stedenbouwkundige verordening inzake het vrijstellen van bepaalde werken en handelingen van het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning binnen gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen

De Vlaamse regering heeft een aantal zaken vrijgesteld van vergunningsplicht. De vrijstelling zijn met deze verordening gelijk voor het volledige Zelzaatste grondgebied

Verklaring over cookies