Beleidsdocumenten

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van.

In een gemeentebestuur werken we met een strategische meerjarenplanning die een onderscheid maakt tussen prioritaire doelstellingen en doelstellingen van overig beleid.

meerjarenplan 2014 - 2020

budget 2019 gemeente

budget 2019 OCMW

 

 

 

Verklaring over cookies