Beleidsdocumenten en rechtspositieregeling

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van.

In een gemeentebestuur wordt gewerkt met een strategische meerjarenplanning die een onderscheid maakt tussen prioritaire doelstellingen en doelstellingen van overig beleid.

Meerjarenplanning 2020-2025  goedgekeurd in de raad van 30 december 2019, gepubliceerd op 10 januari 2020

  1. Besluit meerjarenplanning GEMEENTE, dd 30 december 2019, gepubliceerd op 10 januari 2020
  2. Besluit meerjarenplanning OCMW, dd 30 december 2019, gepubliceerd op 10 januari 2020
  3. Besluit meerjarenplanning OCMW,  dd30 december 2019, gepubliceerd op 10 januari 2020, waardoor het meerjarenplan in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn.
  4. kennisname van de opmerking van toezicht over het meerjarenplan 2020 - 2025 in de gemeenteraad van 27 april 2020, gepubliceerd op 8 juni 2020

Aanpassing 1 meerjarenplanning 2020-2025 goedgekeurd in de raad van 14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020 

  1. Besluit aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd 14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020 
  2. Besluit aanpassing meerjarenplanning GEMEENTE, dd 14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020 
  3. Besluit aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020 waardoor het meerjarenplan in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn.
  4. Besluit overheidsopdrachten nominatief toevertrouwd aan het college dd 14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020 

Daarnaast is het voor het personeel een rechtspositieregeling opgesteld.

De gezamelijke rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW Zelzate

De deontologische code voor het gemeentepersoneel en de deontologische code voor het OCMW-personeel.

Verklaring over cookies