Beleidsdocumenten en rechtspositieregeling

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van.

In een gemeentebestuur wordt gewerkt met een strategische meerjarenplanning die een onderscheid maakt tussen prioritaire doelstellingen en doelstellingen van overig beleid.

Meerjarenplanning 2020-2025  goedgekeurd in de raad van 30 december 2019, gepubliceerd op 10 januari 2020

 1. Besluit meerjarenplanning GEMEENTE, dd 30 december 2019, gepubliceerd op 10 januari 2020
 2. Besluit meerjarenplanning OCMW, dd 30 december 2019, gepubliceerd op 10 januari 2020
 3. Besluit meerjarenplanning OCMW,  dd30 december 2019, gepubliceerd op 10 januari 2020, waardoor het meerjarenplan in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn.
 4. kennisname van de opmerking van toezicht over het meerjarenplan 2020 - 2025 in de gemeenteraad van 27 april 2020, gepubliceerd op 8 juni 2020

Aanpassing 1 meerjarenplanning 2020-2025 goedgekeurd in de raad van 14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020.

 1. Besluit aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd 14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020 
 2. Besluit aanpassing meerjarenplanning GEMEENTE, dd 14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020 
 3. Besluit aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020 waardoor het meerjarenplan in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn.
 4. Besluit overheidsopdrachten nominatief toevertrouwd aan het college dd 14 december 2020, gepubliceerd op 22 december 2020 

Aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd in de raad van 20 december 2021, gepubliceerd op 22 decemeber 2021.

 1. Besluit aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd 20 december 2021, gepubliceerd 22 decemeber 2021
 2. Besluit aanpassing meerjarenplanning gemeente, dd 20 december 2021, gepubliceerd 22 decemeber 2021
 3. Besluit overheidsopdrachten nominatief toevertrouwd aan het college, dd. 20 december 2021, gepubliceerd 22 december 2021

Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd in de raad van 19 december 2022, gepubliceerd op 23 december 2022

 1. Besluit aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd 19 december 2022, gepubliceerd 23 december 2022
 2. Besluit aanpassing meerjarenplanning gemeente, dd 19 december 2022, gepubliceerd 23 december 2022
 3. Besluit overheidsopdrachten nominatief toevertrouwd aan het college, dd 19 december 2022, gepubliceerd 23 december 2022
 4. Besluit overheidsopdrachten nominatief toevertrouw aan het vast bureau, dd 19 december 2022, gepubliceerd 23 december 2022

Aanpassing 4 meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd in de raad van 3 juli 2023, gepubliceerd op 10 juli 2023.

 1. Besluit RMW aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd 3 juli 2023, gepubliceerd op 6 juli 2023
 2. Besluit GR aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd 3 juli 2023, gepubliceerd op 10 juli 2023
 3. Besluit GR aanpassing meerjarenplanning gemeente, dd 3 juli 2023, gepubliceerd op 10 juli 2023

Aanpassing 5 meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd in de raad van 18 december 2023, gepubliceerd op 20 december 2023.

 1. Besluit RMW aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd 18 december 2023, gepubliceerd op 22 december 2023
 2. Besluit GR aanpassing meerjarenplanning OCMW, dd 18 december 2023, gepubliceerd op 17 januari 2024
 3. Besluit GR aanpassing meerjarenplanning gemeente, dd 18 december 2023, gepubliceerd op 17 januari 2024

Rechtspositieregeling

Daarnaast is het voor het personeel een rechtspositieregeling opgesteld.

De gezamelijke rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW Zelzate

De deontologische code voor het gemeente- en OCMW-personeel

Plan voor gendergelijkheid voor lokaal bestuur Zelzate

Verklaring over cookies