Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

ALGEMENE INFO

De algemeen directeur woont de vergaderingen van de OCMW-raad bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en het bewaren van de notulen en het zittingsverslag ervan.

De notulen van de vergaderingen van de OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de OCMW-raad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De OCMW-raad heeft op grond van de artikelen 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur beslist om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de OCMW-raad. Om deze te beluisteren, kan u naar de pagina van de livestream doorklikken.

2021

Notulen na 27 september 2021 zijn te raadplegen op: https://lblod.zelzate.be/LBLODWeb

2021 06 14

2021 05 31

2021 04 26

2021 03 29

2021 02 22

2021 01 25

2020

2020 12 14

2020 11 30

2020 10 26

2020 09 28

2020 06 29

2020 05 25

Verklaring over cookies