Belastingen en retributies

A. Belastingen

Belastingen zijn de bijdragen tot financiering van de uitgaven verbonden aan de uitoefening van de maatschappelijke taak van de gemeente. 

Belastingen zijn gedwongen en éénzijdige geldelijke prestaties van personen of instellingen. Ze liggen vast in algemene officiële reglementen, en ze dienen binnen een bepaalde periode aan het gemeentebestuur betaald te worden.

1. WELZIJN

belasting op afgifte administratieve stukken

belasting op vervoer van personen met een politievoertuig

2. OPENBAAR DOMEIN

belasting op gebruik van gemeentelijk openbaar domein

belasting op het oneigenlijk gebruik van het openbaar domein 

belasting op tijdelijke inname van het openbaar domein 

belasting op eerste aanleg trottoirs en opritten (behorend tot openbare weg)

belasting op gebruik van openbaar domein bij markten, rommelmarkten en kermissen

3. MILIEU

huisvuilgerelateerde belastingen

belasting op weghalen van sluikstorten

algemene milieubelasting

belasting op aanvoeren, storten of verwerken van slib

belasting op inzameling en verwerking van grofvuil

4. STEDENBOUW

reglement inventarisatie leegstand

belasting op ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstallingen ( meergezins- en kamerwoningen)

opcentiemen op onroerende voorheffing

belasting op tweede verblijven

belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

reglement belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen

belasting op de inventarisatie van leegstaande gebouwen

opcentiemen op de heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

5. PERSONENBELASTING EN ANDERE BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

personenbelasting

aanrekening  van kosten wegen betalingsherinneringen voor onbetaalde facturen

6. ECONOMIE

belasting op banken en financieringsinstellingen

belasting op drijfkracht

belasting op bedrijven

belasting op nachtwinkels

belasting op masten

belasting op openblijven na sluitingsuur

belasting op exploitatie van taxidiensten en verhuren van voertuigen met bestuurder

7. PUBLICITEIT

belasting op verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk

belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden

belasting op reclameborden zichtbaar vanaf de openbare weg

8. ZALEN, FEESTMATERIAAL, EVENEMENTEN

verhuur van zalen en materialen

Aanvraagformulier voor gebruik gemeentelijke zaal

Aanvraagformulier voor gebruik feestmateriaal 

 

B. Retributies

Retributies zijn vergoedingen of tarieven die betaald worden om gebruik te mogen maken van diensten die door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden.

Retributiereglement bibliotheek

Retributiereglement op grafconcessies

Retributiereglement brandweer

Retributiereglement huwelijksceremonieel

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein

Retributie op parkeren in blauwe zone en zone E9

Retributie op aanvragen om uittreksels of genealogische opzoekingen

Retributie op de afgifte van PMD-afvalzakken

Retributie op compostvaten, isomozakken, sloop- en bouwafvalzakken

Financiële Dienst

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies