Omgevingsloket

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Op de site vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. 

Ruimte en Wonen

Verklaring over cookies